Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kołobrzegu


nr rachunku bankowego:
79 8581 1030 0500 8375 2000 0001


kod Swift Banku: GBWCPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL79 8581 1030 0500 8375 2000 0001